വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

അംരാവതി ചിത്രങ്ങള്

അമരാവതി സ്തൂപം, അമരാവതി
Remains of the Amaravati Stupa at Amaravati in Andhra Pradesh.
1/2
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അമരാവതി സ്തൂപം, അമരാവതി
Yet another view of the remains of the famous Amaravathi Stupa in Amaravati.
2/2
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...