വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്

അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, പാപനാശം പാപനാശര്‍ ക്ഷേത്രം
The Papasnanam Temple gopuram at Ambasamudram in Tamil Nadu..
1/6
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, മുണ്ടാ തുറൈ
A tiger ready to find its next prey...A scene from the Mundanthurai Kalakad Tiger Reserve..
2/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, മുണ്ടാ തുറൈ
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, താമിരഭരണി നദി
An aerial view of the Thamirabarani River at Ambasamudram in Tamil Nadu..
4/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, അഗസ്ത്യര്‍ വെള്ളച്ചാട്ടം
The heavenly Agasthiar Falls at ambasamudram in Tamil Nadu..
5/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍,
A cloudy view of the Papasnanam Reservoir at Ambasamudram in Tamil Nadu..
6/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...