വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

അരക്കു താഴ്‍വര ചിത്രങ്ങള്

അനന്തപുരി മലയിലെ കാപ്പിത്തോട്ടം, അരക്കു താഴ്‍വര
This one is for all you coffee lovers! The beautiful coffee plantations in the Araku Valley
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അരക്കു താഴ്‍വര ചിത്രങ്ങള്‍
A very picturisque Araku Valley in Andhra Pradesh
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ബോറ കേവ്സ്, അരക്കു താഴ്‍വര
The interiors of the Borra Caves in Vizag, Andra Pradesh...
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ബോറ കേവ്സ്, അരക്കു താഴ്‍വര
The beautifully lit Borra caves...
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ബോറ കേവ്സ്, അരക്കു താഴ്‍വര
The Stalagmite Lingam which is worshipped inside the Borra Caves.
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...