വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും ഗുര്‍ഗാവ് റോഡ് മാര്‍ഗം

ഗുര്‍ഗാവില്‍ വളരെ ആസൂത്രിതമായ നഗര സംവിധാനവും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുമാണ്‌ ഉള്ളത്‌. ഡല്‍ഹിയുമായും മറ്റ്‌ അയല്‍ നഗരങ്ങളുമായും ബന്ധിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകള്‍ ഉണ്ട്‌. ഇതിന്‌ പുറമെ ടാക്‌സികള്‍, റിക്ഷകള്‍,ബസ്‌ സര്‍വാസുകളും ഉണ്ട്‌.

നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കു