വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ഗുരുവായൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്

മമ്മിയൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
A view of the Mammiyur Mahadeva Temple at Guruvayur.
1/12
Photos Courtesy : wikitravel.org
ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
A brightly lit up Guruvayur Temple during the season of festivals.
2/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
A top view of the Guruvayur Sri Krishna Temple...
3/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
The crowded path leading to the Guruvayur Temple.
4/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
The golden square-shaped structure of the Parthasarathy Temple which is called "Nalambalam"
5/12
Photos Courtesy : www.parthasarathytemple.net
പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
6/12
പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
7/12
പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
The 'Chuttuvilakku', thousands of lamps lighted around the temple, at the Parthasarathy Temple in Guruvayur.
8/12
Photos Courtesy : www.parthasarathytemple.net
ആനക്കൊട്ടില്‍, ഗുരുവായൂര്‍
9/12
ആനക്കൊട്ടില്‍, ഗുരുവായൂര്‍
10/12
ആനക്കൊട്ടില്‍, ഗുരുവായൂര്‍
11/12
ആനക്കൊട്ടില്‍, ഗുരുവായൂര്‍
12/12
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...