വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

കാളഹസ്‌തി ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍

ഭരദ്വാജ തീര്‍ത്ഥം, കാളഹസ്‌തി

ഭരദ്വാജ തീര്‍ത്ഥം, കാളഹസ്‌തി

കാളഹസ്ഥി ക്ഷേത്രത്തിന്‌ കിഴക്കുഭാഗത്തായി മൂന്ന്‌ മലകള്‍ക്കിടയിലായാണ്‌ ഭരദ്വാജ...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
ചതുര്‍മുഖേശ്വര ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ചതുര്‍മുഖേശ്വര ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പ്രധാന ആരാധനാമൂര്‍ത്തികളായുള്ള കാളഹസ്‌തിയിലെ ചെറിയൊരു...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
ദുര്‍ഗാംബികാ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ദുര്‍ഗാംബികാ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ദുര്‍ഗ്ഗാംബികാ ദേവിക്ക്‌ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ്‌...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
കാളഹസ്‌തി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

കാളഹസ്‌തി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാളഹസ്‌തിയിലാണ്‌ കാളഹസ്‌തി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌....കൂടുതല്‍

മതപരമായ
ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

അധികാരത്തിന്റെ ദേവതയായ ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിയാണ്‌ ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
ഭക്ത കണ്ണപ്പ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ഭക്ത കണ്ണപ്പ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ശ്രീകാളഹസ്‌തിയിലെ ചെറിയൊരു കുന്നിന്‍ മുകളിലാണ്‌ ശ്രീ കണ്ണപ്പ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന മൂര്‍ത്തി മുരുകനാണ്‌. പട്ടണത്തിന്റെ...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
പ്രസന്ന വരദരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

പ്രസന്ന വരദരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്‌...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
സഹസ്രലിംഗ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

സഹസ്രലിംഗ ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഭക്തജനങ്ങള്‍ സഹസ്രലിംഗ ക്ഷേത്രം...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
ഷോപ്പിംഗ്‌, കാളഹസ്‌തി

ഷോപ്പിംഗ്‌, കാളഹസ്‌തി

കാളഹസ്‌തിയില്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ നടത്തുന്നത്‌ ആഹ്‌ളാദകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും....കൂടുതല്‍

ഷോപ്പിംഗ്
ശ്രീചക്രേശ്വരസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ശ്രീചക്രേശ്വരസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കാളഹസ്‌തി

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്‌ഠയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്‌ ശ്രീചക്രേശ്വരസ്വാമി...കൂടുതല്‍

മതപരമായ
വെയിലിങ്കല കോണ വെള്ളച്ചാട്ടം, കാളഹസ്‌തി

വെയിലിങ്കല കോണ വെള്ളച്ചാട്ടം, കാളഹസ്‌തി

ശ്രീകാളഹസ്‌തിയില്‍ നിന്ന്‌ എട്ടു കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന...കൂടുതല്‍

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍

സമീപസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം