വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

കാളഹസ്‌തി ചിത്രങ്ങള്

കാളഹസ്തി ചിത്രങ്ങള്‍, കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം
A view of the Kalahasti temple from a distance.
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാളഹസ്തി ചിത്രങ്ങള്‍, കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം
The gopuram of the Shiva Temple at Kalahasti in Andhra.
2/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
കാളഹസ്തി ചിത്രങ്ങള്‍, കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രഗോപുരം
The all luminous gopuram of the Kalahasti Shiva Temple.
3/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാളഹസ്തി ചിത്രങ്ങള്‍, കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം
A beautiful aerial view of Kalahasti, a famous religious town in Andhra Pradesh.
4/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാളഹസ്തി ചിത്രങ്ങള്‍, കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം
A colourful chair car at the Shiva Temple of Kalahasti thats used during the Mahashivaratri Festival.
5/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...