വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്

കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍,
A view of the Karnal Cantonment Church Tower, set against the clear, blue sky.
1/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ഹവേലിയിലെ ദീപാവലി
An impressive view of a Haveli at Karnal which has been decorated with lights on Diwali.
2/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ദിവാലി
A view of a street at Karnal, which has been beautified with lights on the occasion of Diwali.
3/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...