വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്

ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, കൂറ്റന്‍ ശില്‍പം
A huge sculpture of Kumbakarna as seen in Lepakshi...
1/13
Photos Courtesy : Sarmistha Roy
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
A view of the Virabhadra Temple at Lepakshi in Andhra Pradesh.
2/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
The towers of the Veerabhadara temple at Lepakshi in Andhra.
3/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, ഒരു ശില്‍പം
Yet another sculpture seen in Lepakshi...
4/13
Photos Courtesy : Sarmistha Roy
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, തൂണുകളിലെ കൊത്തുപണികള്‍
The beautifully carved pillars of Lepakshi...
5/13
Photos Courtesy : Sarmistha Roy
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, ശിവലിംഗം
An adorable sight of a sculpted snake that shades the shivalinga...
6/13
Photos Courtesy : Sarmistha Roy
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, പാറപുറത്തെ കൊത്തുപണികള്‍
It says you have entered Lepakshi!
7/13
Photos Courtesy : Sarmistha Roy
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, ഒരു കൊറ്റിയുടെ ശില്പം
You may mistake this for a single crane. A closer look shows two cranes! tHis is another lovely sight from Lepakshi...
8/13
Photos Courtesy : Sarmistha Roy
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
The beautiful corridor of the Veerabhadraswamy temple in Lepakshi.
9/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
10/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
What you see here is an incompletely constructed wedding hall in Lepakshi.
11/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
12/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രം, ലേപാക്ഷി
These beautiful pillars are a part of the half constructed wedding hall at Lepakshi in Andhra.
13/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...