വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

മന്ത്രാലയം ചിത്രങ്ങള്

ശ്രീ ഗുരു രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി ക്ഷേത്രം, മന്ത്രാലയം
A religious ritual taking place inside the RAghavendraswamy Mutt of Mantralayam, Andhra.
1/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ശ്രീ ഗുരു രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി ക്ഷേത്രം, മന്ത്രാലയം
The top of the famous Raghavendra Temple in Mantralaya, Andhra Pradesh.
2/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ശ്രീ ഗുരു രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി ക്ഷേത്രം, മന്ത്രാലയം
An idol of Guru Raghavendra in Mantralaya temple premises.
3/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പഞ്ചമുഖി ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രം, മന്ത്രാലയം
A view of the Panchamukhi Anjaneya Temple in Mantralaya.
4/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...