വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും പെഞ്ച് റോഡ് മാര്‍ഗം

പെഞ്ചിനടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റേഷന്‍ സെയോണിയാണ്. ഇവിടേക്ക് പെഞ്ച് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ്, സര്‍ക്കാര്‍ ബസ് സര്‍വ്വീസുകളുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കു