വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും പോണ്ടിച്ചേരി റോഡ് മാര്‍ഗം

റോഡ്‌ മാര്‍ഗം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമായി പോണ്ടിച്ചേരി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട്‌. കോയമ്പത്തൂര്‍, ചെന്നെ, മധുരൈ തുടങ്ങി തമിഴ്‌നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ പോണ്ടിച്ചേരിയിലേയ്‌ക്ക്‌ ബസ്‌ സര്‍ലവീസുണ്ട്‌. ബാംഗ്ലൂരില്‍ നിന്നും പോണ്ടി ച്ചേരിയിലേയ്‌ക്ക്‌ ബസ്‌ ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കു