വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

പുട്ടപര്‍ത്തി ചിത്രങ്ങള്

സത്യസായി ബാബ, പുട്ടപര്‍ത്തി
Late Sathya Sai Baba - The man who helped a little town called Puttaparthi in Andhra position itself on the world map ...
1/5
Photos Courtesy : aptdc.in
പ്രശാന്തി നിലയം, പുട്ടപര്‍ത്തി
A view of a hill in Prashanti Nilayam with statues of Lord Hanuman, Shirdi Sai Baba, Jesus Christ, Krishna, Shiva, Buddha and Zarathustra.
2/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പുട്ടപര്‍ത്തി ചിത്രങ്ങള്‍
The artistically etched archway that leads one towards Puttaparthi - The birth place of Sathya Sai Baba.
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പ്രശാന്തി നിലയം, പുട്ടപര്‍ത്തി
A Panorama of Prashanti NIlayam and the beautiful Puttaparthi VIllege in Andhra.
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പ്രശാന്തി നിലയം, പുട്ടപര്‍ത്തി
A beautiful view of Prashanti Nilayam at Puttaparthi.
5/5
Photos Courtesy : aptdc.in
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...