വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

സേലം ചിത്രങ്ങള്

സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, അസ്തമയം
Clouds glitter with a silver lining during sunset at Salem.
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, ഒരു വഴിയോര കച്ചവടക്കാരന്‍
Little vendors in Salem sell clothes on the roadside.
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, പൂക്കള്‍
Colourful Chrysanthemum and marigold garlands kept for sale in Salem...
3/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍,
A vendor selling mouthwatering Amlas or Goosberries aside a road in Salem, Tamil Nadu.
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, താരമംഗലം ക്ഷേത്രം
Yet another old picture of the Taramangalam Temple entrance way. The temple is dedicated to Lord Shiva.
5/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, താരമഗലം ക്ഷേത്രം
An ages old image of the Taramangalam Temple at Salem in Tamil Nadu.
6/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, രാജാഗണപതി ക്ഷേത്രം
What is seen in this image is the entranceway of Salem's Raja Ganapathi Temple.
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍,
A view of the Panamarathupatti lake waters. The lake is situated in Salem, Tamil Nadu.
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സേലം ചിത്രങ്ങള്‍, 1008 ലിംഗം ക്ഷേത്രം
A view of the shiva lingams in 1000 Shiva Temple thats located closeby Salem.
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...