വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

സരിസ്ക ചിത്രങ്ങള്

സരിസ്ക ചിത്രങ്ങള്‍, ഭംഗര്‍ കോട്ട – പ്രവേശനകവാടം
The Haunted Fort of Bhangarh!
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സരിസ്ക പാലസ്, സരിസ്ക
A front view of the Majestic Sariska Palace in Sariska, Rajasthan.
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സരിസ്ക പാലസ്, സരിസ്ക
A beautiful image of the royal edifice - the Sariska Palace. The same has now been converted into a heritage hotel.
3/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സരിസ്ക പാലസ്, സരിസ്ക
A closer view of the Sariska Palace amidst green gardens. The palace one used to be Maharaja Jay Singh's royal hunting lodge.
4/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സരിസ്ക പാലസ്, സരിസ്ക
Did you spot the palace?? - A calm road leading to the royal Sariska palace...
5/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...