വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

സീര്‍കാഴി ചിത്രങ്ങള്

സീര്‍കാശി ചിത്രങ്ങള്‍, കഴീശിരാമ വിന്നഗരം
A distant view of the Kazheesirama Vinnagaram from outside the compound..
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സീര്‍കാശി ചിത്രങ്ങള്‍, കഴീശിരാമ വിന്നഗരം
The main gopura of the Kazheesirama Vinnagaram at Seerkazhi in Tamil Nadu..
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സീര്‍കാശി ചിത്രങ്ങള്‍, സട്ടനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
The Vinayakar Gopuram at the Sattanathaswamy Temple at Seerkazhi in Tamil Nadu..
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സീര്‍കാശി ചിത്രങ്ങള്‍, സട്ടനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
A lower angled view of the Sattanathaswamy temple gopuram at Serkazhi in Tamil Nadu..
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സീര്‍കാശി ചിത്രങ്ങള്‍, സട്ടനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
The tall gopura of the Sattanathaswamy Temple at Seerkazhi in Tamil Nadu..
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...