വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ശ്രീ ശൈലം ചിത്രങ്ങള്

ശ്രീശൈലം ഡാം, ശ്രീശൈലം
A view of the famous Srisailam dam sans waters ...
1/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ശ്രീശൈലം ഡാം, ശ്രീശൈലം
Does that remind you of clouds atop the sky? But it's a view of the heavy flowing waters down the Srisailam dam from the top!
2/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ശ്രീശൈലം ഡാം, ശ്രീശൈലം
An alluring image of the Srisailam Dam and gushing waters when the dam gates are kept open.
3/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ശ്രീശൈലം ഡാം, ശ്രീശൈലം
Srisailam dam appears all scenic with gushing waters.
4/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അക്ക മഹാദേവി ഗുഹ, ശ്രീശൈലം
An idol of Akka Mahadevi inside the caves at Srisailam in Andhra.
5/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അക്ക മഹാദേവി ഗുഹ, ശ്രീശൈലം
A View of the Akka Mahadevi Caves in Andhra Pradesh
6/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അക്ക മഹാദേവി ഗുഹ, ശ്രീശൈലം
A view of the Shivalingam inside the Akka Mahadevi Caves in Srisailam
7/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...