വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

സ്വാമിമലൈ ചിത്രങ്ങള്

സ്വാമിമലൈ ചിത്രങ്ങള്‍, പുന്നൈനല്ലൂര്‍ മാരിയമ്മന്‍
The idol of Sri Mariamman at the Swaminathaswamy Temple at Coimbatore in Tamil Nadu..
1/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സ്വാമിമലൈ ചിത്രങ്ങള്‍, സ്വാമിനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
The entrance of the Swaminathaswamy Temple at Swamimalai in Tamil Nadu..
2/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സ്വാമിമലൈ ചിത്രങ്ങള്‍, സ്വാമിനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
A view of the Swaminathaswamy Temple of Coimbatore in Tamil Nadu..
3/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സ്വാമിമലൈ ചിത്രങ്ങള്‍, സ്വാമിനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
A fresh day at the Swaminathaswamy Temple of Swamimalai in Tamil Nadu..
4/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...