വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും തിരുപ്പതി റോഡ് മാര്‍ഗം

തിരുപ്പതി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ബസ്‌ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഒന്നാണ്. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സര്‍ ക്കാര്‍ ബസ്സുകളും ദിവസവും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് സര്‍ വ്വീസ് നടത്തുന്നു . അലിപിരി ബസ്സ്‌ സ്റ്റോപ്പില്‍ നിന്ന് എല്ലാ രണ്ടു മിനുട്ട് ഇടവിട്ടും തിരുമലയിലേക്ക് ബസ് സര്‍ വ്വീസുണ്ട് . വളരെ മികച്ച റോഡ്‌ നെറ്റ് വര്‍ ക്ക് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതിനാല്‍ യാത്ര സുഖപ്രദമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കു