വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

വിജയവാഡ ചിത്രങ്ങള്

ഉണ്ടാവലി ഗുഹകള്‍, വിജയവാഡ
View of a beautiful rock cut temple in thge Undavalli Caves of Vijayawada, Andhra Pradesh.
1/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഉണ്ടാവലി ഗുഹകള്‍, വിജയവാഡ
Yet another beautiful view of the Undavalli Caves...
2/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഉണ്ടാവലി ഗുഹകള്‍, വിജയവാഡ
VIew of a god's idol inside the Undavalli Caves of Vijayawada.
3/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പ്രകാശം ബാരേജ്, വിജയവാഡ
The beautiful Prakash Barrage reservoir at Vijaywada.
4/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പ്രകാശം ബാരേജ്, വിജയവാഡ
Seen here is the pristine backwaters of Prakasham Barrage. Also seen in the backdrop is the holy hill called Indrakailadri.
5/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പ്രകാശം ബാരേജ്, വിജയവാഡ
A view of the Prakasam Barrage at Vijayawada in Andhra Pradesh.
6/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കനക ദുര്‍ഗ ക്ഷേത്രം, വിജയവാഡ
The premises of Kanaka Durga Malleshwari shrine of Vijayawada in AP.
7/8
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കനക ദുര്‍ഗ ക്ഷേത്രം, വിജയവാഡ
A view of Durga Malleshwari temple and its premises in Vijayawada.
8/8
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...