വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്

യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്‍, മലകള്‍
A clean road surrounded by the lush greenery of the Yelagiri hills...
1/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്‍,
This is a lovely sight from the Yelagiri hills..what you see are the farms near Vellore in Tamil Nadu..
2/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്‍, ട്രെക്കിംഗ്‌
Two enthusiasts go trekking at Swamimalai in Yelagiri...!
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്‍, നേച്ചര്‍ പാര്‍ക്ക്‌
Some lovely flowers that has bloomed at the Nature Park in Yelagiri...
4/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്‍, നേച്ചര്‍ പാര്‍ക്ക്‌
Look at those velvety flowers!! These are some wild flowers at the Yelagiri Natural Park..
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
യേലഗിരി ചിത്രങ്ങള്‍,പുംഗാനൂര്‍ തടാക പാര്‍ക്ക്‌
The beautiful Punganur Lake Park at Yelagiri..
6/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...