ബേക്കല്‍ മാപ്

സ്ഥലങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ക്ലിക് ചെയ്യുക

തീര്‍ച്ചയായും സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടവ

  • അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം
  • ബേക്കല്‍ കോട്ട
  • ബേക്കല്‍ ബീച്ച്
  • ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട

ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നത്

You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.