അടൂര്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » അടൂര്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/16
തൃച്ചേന്ദമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, അടൂര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/16
ശ്രീ നാരായണപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം, അടൂര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/16
പന്തളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, അടൂര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia
4/16
സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് ചര്‍ച്ച്, അടൂര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/16
സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് ചര്‍ച്ച്, അടൂര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org