Search
 • Follow NativePlanet
Share
ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Darbhanga Jn (DBG)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 13044 RXL HWH EXPRESS 12:15 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 13166 SMI KOAA EXP 12:15 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 08612 JYG RNC SPECIA 12:45 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 15284 JYG SHC JANKI EX 1:23 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 11065 DARBHANGA EXP 5:30 am 1:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 03043 HWH RXL SPECIA 3:00 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 15212 JANNAYAK EXP 5:30 am 3:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 15283 SHC JYG JANKI EX 3:40 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 55501 SPJ RXL PASS 5:05 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 55527 JYG PNBE PASS 5:30 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 55505 SPJ MFP PASS 6:05 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 13185 GANGASAGAR EXP 6:25 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 11033 DARBHANGA EXP 5:30 am 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 18420 JYG DBG PURI EX 7:00 am 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 17006 DBG HYB EXPRESS 7:00 am 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 03585 KOAA JYG SPECIA 7:05 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 55519 SPJ JYG PASS 7:30 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 55280 BIRL DBG PASS 5:30 am 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 15723 NJP SMI EXPRESS 8:20 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 13155 MITHILANCHAL EX 9:10 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 04408 DLI DBG SUVIDHA 5:30 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 13135 KOAA JYG EXP 9:10 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 55508 RXL DBG PASS 5:30 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 14673 SHAHEED EXPRESS 9:20 am 11:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 14649 SARYU YAMUNA EX 9:20 am 11:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 18605 RNC JYG EXP 9:25 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 55514 JYG SPJ PASS 10:00 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 55253 SPJ DBG PASS 5:30 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 55518 JYG DBG PASS 5:30 am 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 53041 HWH JYG PGR 10:55 am 2:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 13165 KOAA SMI EXPRES 11:05 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 13043 HWH RXL EXPRESS 11:05 am 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 12570 JYG GARIB RATH 11:17 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 18419 PURI JYG EXP 11:17 am 1:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 12566 BIHAR S KRANTI 5:30 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 15560 ADI DBG JANSADHARAN 5:30 am 12:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 13226 INTERCITY EXPRE 12:55 pm 3:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 03044 RXL ASN SPECIA 12:50 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 17005 HYB RXL EXPRESS 1:15 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 17007 SC DBG EXPRESS 5:30 am 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 13225 INTERCITY EXPRE 1:25 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 12569 JYG ANVT G RATH 1:50 pm 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 55578 BIRL DBG PASS 5:30 am 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 13156 MITHILANCHAL EX 2:30 pm 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 13136 JYG KOAA EXP 2:30 pm 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 12578 BAGMATI EXPRESS 5:30 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 12561 SWATANTRA S EXP 3:30 pm 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 55510 RXL DBG PASS 5:30 am 3:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 55515 SPJ JYG PASS 4:15 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 55506 MFP SPJ PASS 4:25 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 12562 SWATANTRTA S EX 5:55 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 13186 GANGA SAGAR EXP 6:30 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 15724 SMI NJP EXPRESS 7:00 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 08611 RNC JYG SPECIAL 7:10 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 55520 JYG SPJ PASS 7:20 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 19165 SABARMATI EXP 5:30 am 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 55513 SPJ JYG PASS 8:15 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 12545 KARMABHUMI EXP 8:20 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 15547 JYG LTT JANSADHARAN EXP 8:20 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 55576 BIRL DBG PASS 5:30 am 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 12546 KARMABHUMI EXP 9:15 pm 12:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 15548 LTT JYG JANSADHARAN EXP 9:20 pm 11:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 18606 JYG RNC EXPRESS 9:30 pm 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 53042 JYG HWH PASS 9:50 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 55256 MFP DBG PASS 5:30 am 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 55223 KIR DBG PASS 5:30 am 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 15235 HWH DBG EXPRESS 5:30 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 15233 KOAA DBG EXP 5:30 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 55502 RXL SPJ PASS 10:58 pm 12:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 14674 SHAHEED EXP 11:05 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 14650 SARYUYAMUNA EXP 11:05 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 55528 PNBE JYG PASS 11:35 pm 2:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 55516 JYG SPJ PASS 11:40 pm 1:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 55577 DBG BIRL PASS 3:20 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 55575 DBG BIRL PASS 8:00 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 55279 DBG BIRL PASS 10:20 pm 12:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 15559 DBG ADI JANSADHARAN 5:00 pm 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 04407 DBG DLI SUVIDHA 12:00 pm 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 12577 BAGMATI EXPRESS 4:10 pm 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 15236 DBG HWH EXPRESS 3:45 pm 3:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 12565 BIHAR S KRANTI 8:35 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 55517 DBG JYG PASS 6:15 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 55224 DBG KIR PASS 3:15 am 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 15234 DBG KOAA EXPRES 3:45 pm 3:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 19166 SABARMATI EXP 4:30 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 11066 DBG LTT EXPRESS 1:10 pm 3:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 55255 DBG MFP PASS 11:30 am 4:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 11034 DBG PUNE EXP 5:00 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 55507 DBG RXL PASS 6:10 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 17008 DBG SC EXPRESS 7:00 am 10:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 55509 DBG SMI PASS 10:15 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 25910 NTSK JIVACHH LI 5:25 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 55254 DBG SPJ PASS 7:45 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 15211 JANNAYAK EXP 5:25 pm 1:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!