Search
 • Follow NativePlanet
Share
ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Trivandrum Central (TVC)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 15905 DBRG VIVEK EXP 12:45 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 22619 BSP TEN EXPRESS 1:25 am 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 16331 TRIVANDRAM EXP 5:30 am 3:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 16606 ERNAD EXPRESS 3:40 am 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 16128 GUV CHENNAI EXP 3:40 am 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 22620 TEN BILASPUR EX 4:25 am 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 16348 TRIVANDRUM EXP 5:30 am 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 16335 NAGERCOIL EXP 5:20 am 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 22634 NZM TVC SF EXP 5:30 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 16333 VRL TVC EXPRESS 5:30 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 22207 SUPER AC EXP 5:30 am 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 16650 PARASURAM EXP 6:20 am 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 16344 AMRITHA EXPRESS 5:30 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 16350 RAJYA RANI EXP 5:30 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 06093 TRIVANDRUM EXP 5:30 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 12697 TRIVANDRUM EXP 5:30 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 56700 PUNALUR PASS 6:50 am 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 15906 VIVEK EXPRESS 7:10 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 16603 MAVELI EXPRESS 5:30 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 12695 TRIVANDRUM EXP 5:30 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 00617 MAS TVC SUVIDHA 5:30 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 06089 TRIVANDRUM EXP 5:30 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 12432 TRIVNDRM RJDHNI 5:30 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 56310 NCJ TVC PASS 5:30 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 16382 CAPE MUMBAI EXP 8:55 am 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 56307 QLN TVC PASS 5:30 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 16630 MALABAR EXPRESS 5:30 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 56715 PUU CAPE PASS 9:10 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 16341 TRIVANDRUM EXP 5:30 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 56318 NCJ KCVL PASS 10:00 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 16303 VANCHINAD EXP 5:30 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 16381 KANYAKUMARI EXP 10:10 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 19577 HAPA EXPRESS 10:55 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 12644 SWARNA JAYANTI 5:30 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 66304 KOLLAM CAPE MEMU 11:25 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 12623 TRIVANDRUM MAIL 5:30 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 16723 ANANTAPURI EXP 5:30 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 16525 BANGALORE EXP 12:45 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 16526 KANYAKUMARI EXP 12:45 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 56317 KCVL NCJ PASS 1:25 pm 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 12081 JAN SHATABDI 5:30 am 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 12626 KERALA EXPRESS 5:30 am 2:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 56304 NCJ KTYM PASS 2:55 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 22656 NZM TVC SF EXP 5:30 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 22654 NZM TVC SF EXP 5:30 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 16336 GANDHIDHAM EXP 3:35 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 12659 GURUDEV EXPRESS 4:00 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 16317 HIMSAGAR EXP 4:00 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 56716 CAPE PUU PASSR 4:30 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 22645 AHILYANAGARI EX 5:30 am 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 22647 KRBA TVC EXPRES 5:30 am 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 12511 RAPTI SAGAR EXP 5:30 am 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 56309 QLN TVC PASS 5:30 am 5:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 17230 SABARI EXP 5:30 am 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 16649 PARASURAM EXP 6:35 pm 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 16318 HIMSAGAR EXP 6:45 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 19578 HAPA TEN EXPRES 7:20 pm 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 16345 NETRAVATI EXP 5:30 am 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 66305 CAPE QLN MEMU 7:40 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 12660 GURUDEV EXPRESS 8:05 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 56316 NCJ TVC PASS 5:30 am 8:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 56701 MADURAI PASSR 8:25 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 22642 SHM TVC SF EXP 5:30 am 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 12075 JAN SHATABDI 5:30 am 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 16605 ERNAD EXPRESS 9:05 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 16301 VENAD EXPRESS 5:30 am 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 12516 GHY TVC EXPRESS 5:30 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 12508 GHY TVC EXPRESS 5:30 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 16127 MS GURUVAYUR EX 11:10 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 22646 AHILYANAGARI EX 6:10 am 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 16343 AMRITHA EXPRESS 10:30 pm 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 16724 ANANTAPURI EXP 4:10 pm 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 12624 CHENNAI MAIL 2:50 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 16342 GURUVAYUR EXP 5:30 pm 12:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 12515 GUWAHATI EXP 12:40 pm 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 12507 GUWAHATI EXP 5:00 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 12082 JAN SHATABDI 2:30 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 12076 JAN SHATABDI 6:00 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 12625 KERALA EXPRESS 11:15 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 22648 KORBA EXPRESS 6:10 am 3:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 16629 MALABAR EXP 6:45 pm 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 16347 MANGALORE EXP 8:40 pm 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 16604 MAVELI EXPRESS 7:25 pm 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 16332 MUMBAI EXPRESS 4:25 am 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 16346 NETRAVATHI EXP 9:50 am 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 22653 NIZAMUDDIN EXP 12:30 am 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 22633 NIZAMUDDIN EXP 2:15 pm 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 12643 NIZAMUDDIN EXP 2:15 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 12431 RAJDHANI EXP 7:15 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 16349 RAJYA RANI EXP 10:30 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 12512 RAPTISAGAR EXP 6:10 am 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 17229 SABARI EXPRESS 7:15 am 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 22641 SHALIMAR EXP 5:00 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 22208 SUPER AC EXP 9:30 pm 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 12698 TVC CHENNAI EXP 8:20 pm 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 12696 TVC CHENNAI EXP 5:15 pm 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 06088 TVC MAS EXP 7:00 pm 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 00618 TVC MAS SUVIDHA 9:15 pm 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 56313 TVC NCJ PASS 6:00 pm 7:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 56315 TVC NCJ PASS 5:10 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 56311 TVC NCJ PASS 6:55 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 22655 TVC NZM EXPRESS 1:00 am 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 56308 TVC QLN PASS 5:50 pm 7:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 16304 VANCHINAD EXP 5:45 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 16302 VENAD EXPRESS 5:00 am 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 16334 VERAVAL EXPRESS 3:35 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!