നളന്ദവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » നളന്ദ » ചിത്രങ്ങള്
1/16
നളന്ദ ചിത്രങ്ങള്‍, ബീഹാര്‍ ഷെരീഫ്
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/16
നളന്ദ ചിത്രങ്ങള്‍, പവന്‍പുരി
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/16
നളന്ദ ചിത്രങ്ങള്‍, ഹുയാന്‍സാങ്ങ് മെമ്മോറിയല്‍ ഹാള്‍
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/16
നളന്ദ ചിത്രങ്ങള്‍, ഹുയാന്‍സാങ്ങ് മെമ്മോറിയല്‍ ഹാള്‍
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in
5/16
നളന്ദ ചിത്രങ്ങള്‍, നളന്ദ സര്‍വകലാശാലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in