മൂന്നാര്‍

Five Amazing Sunrise Destinations Kerala

കേരളത്തില്‍ സൂര്യോദയം കാണാന്‍ പറ്റിയ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങള്‍

ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യനു ഭംഗി ഇത്തിരിയധികമുണ്ട്. മലകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് മെല്ലെ ഉയര്‍ന്നു വരുമ്പോള്‍ പ്രത്യേക രസമാണ് കാണാന്‍. സൂര്യന്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങള്‍ മുഖത്തു പതിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പറയുകയും വേണ്ട. യാത്രകള്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍...
Mattupetti Munnar

മച്ചാനെ ഇതാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി!

കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍ മൂന്നാറില്‍ എത്തിയെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേക്ക് യാത്ര പോകാന്‍ മറക്കറുത്. മൂന്നാറില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായാണ് ...