ക്ഷേത്രം

Padappai Jaya Durga Peetham The New Generation Temple Chennai Malayalam

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ ബര്‍ഗറും ഒരു കാരണം

പ്രാര്‍ഥിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഓരോ കാരണമുണ്ടാകും എന്നു പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. എന്നാല്‍ ചെന്നൈയിലെ കാഞ്ചീപുരത്തെ പടപ്പ ജയദുര്‍ഗാ പീഠത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കാനെത്തുന്നരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവന്‍ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ്. വെല്‍കം ഡ്രിങ് മുതല്‍ പ്...
Tallest Temple Towers Tamilnadu

തമിഴ്നാട്ടിലെ ബുർജ് ഖ‌ലീഫകൾ; ക്രെയി‌ൻ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കെട്ടി ഉയർത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ

ആരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗോപുരങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കവാടമായിട്ടാണ് ഗോപുരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. തമിഴ്...
Architectural Wonders Kerala

കേരളത്തിലെ 50 അ‌തി‌ശയ നിർമ്മിതികൾ

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ രീതികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നതാണ് കേരള‌ത്തിന്റെ തനത് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലികൾ. നിർമ്മാണത്തിലെ ലാളിത്യമാണ് കേരളത്തിലെ നിർമ്മിതി...
Karthyanani Devi Temple Cherthala

ചേറിലായ തല എ‌ന്ന ചേർത്തല

ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം കൊടിയേറ്റം നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഉത്സവം തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊടിയേറ്റം നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കേരളത്ത...