Search
 • Follow NativePlanet
Share
ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Ernakulam Town (ERN)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 18568 QLN VSKP EXP 12:20 am 1:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 12698 TVC CHENNAI EXP 12:20 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 19260 BVC KCVL EXP 12:50 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 16335 NAGERCOIL EXP 12:50 am 6:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 16333 VRL TVC EXPRESS 12:50 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 16311 BKN KCVL EXPRES 12:55 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 16347 MANGALORE EXP 1:25 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 16344 AMRITHA EXPRESS 1:35 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 16350 RAJYA RANI EXP 1:35 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 12777 KOCHUVELI EXP 2:05 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 12697 TRIVANDRUM EXP 2:05 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 16561 KOCHUVELI ACEX 2:30 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 15906 VIVEK EXPRESS 2:30 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 06093 TRIVANDRUM EXP 2:35 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 06089 TRIVANDRUM EXP 2:50 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 16343 AMRITHA EXPRESS 3:00 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 16349 RAJYA RANI EXP 3:00 am 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 12695 TRIVANDRUM EXP 3:00 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 16630 MALABAR EXPRESS 3:30 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 16127 MS GURUVAYUR EX 3:27 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 11097 POORNA EXPRESS 3:32 am 4:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 06097 MAJN KCVL EXP 3:55 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 16381 KANYAKUMARI EXP 4:50 am 12:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 22114 KCVL LTT SF EXP 5:00 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 22653 NIZAMUDDIN EXP 5:00 am 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 15905 DBRG VIVEK EXP 5:30 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 16187 ERNAKULAM EXP 5:45 am 6:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 56370 ERS GUV PASS 6:07 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 56361 SRR ERS PASS 6:45 am 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 12623 TRIVANDRUM MAIL 6:55 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 16526 KANYAKUMARI EXP 7:30 am 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 56362 ERS NIL PASS 7:32 am 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 22639 ALLEPPEY EXP 8:12 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 56365 GUV PUU FAST PA 8:23 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 12257 KOCHUVELI GR 8:25 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 06732 TRTR AWY PASSR SPL 8:28 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 56371 GUV ERS PASS 8:57 am 9:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 12081 JAN SHATABDI 9:45 am 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 16302 VENAD EXPRESS 10:12 am 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 06733 AWY ERS PASSR SPL 10:12 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 22648 KORBA EXPRESS 10:20 am 3:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 18567 VSKP QLN EXP 10:30 am 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 22654 NZM TVC SF EXP 10:45 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 16650 PARASURAM EXP 11:00 am 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 16308 ALLEPPEY EXP 11:02 am 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 16314 ERNAKULAM EXP 11:02 am 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 66611 PGT ERS MEMU 11:45 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 17229 SABARI EXPRESS 11:55 am 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 22645 AHILYANAGARI EX 12:17 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 12521 RAPTI SAGAR EXP 12:17 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 12511 RAPTI SAGAR EXP 12:17 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 06734 ERS AFK PASSR SPL 12:23 pm 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 22647 KRBA TVC EXPRES 12:30 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 22659 DEHRADUN EXP 12:50 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 12202 LTT GARIB RATH 12:50 pm 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 22660 DDN KCVL SUP EX 1:00 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 17230 SABARI EXP 1:15 pm 6:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 16382 CAPE MUMBAI EXP 1:25 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 16649 PARASURAM EXP 1:45 pm 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 16318 HIMSAGAR EXP 2:05 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 06735 AFK ERS PASSR SPL 2:39 pm 2:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 66612 ERS PGT MEMU 2:57 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 56375 GUV ERS PASS 3:15 pm 3:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 06736 ERS AFK PASSR SPL 3:18 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 12660 GURUDEV EXPRESS 3:25 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 06336 GUWAHATI EXP 4:15 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 16313 CANNANORE EXP 4:22 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 16307 CANNANORE EXP 4:22 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 16301 VENAD EXPRESS 4:30 pm 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 12778 HUBLI EXP 4:55 pm 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 16562 KCVL YPR AC EXP 4:55 pm 4:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 12515 GUWAHATI EXP 5:05 pm 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 22640 CHENNAI EXPRESS 5:28 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 12516 GHY TVC EXPRESS 5:35 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 12508 GHY TVC EXPRESS 5:35 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 06335 GHY KCVL SPECIA 5:50 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 12201 KCVL GARIB RATH 5:50 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 22113 LTT KCVL EXPRES 5:50 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 56364 ERS SRR PASS 5:48 pm 9:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 16525 BANGALORE EXP 6:05 pm 7:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 12082 JAN SHATABDI 6:20 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 06737 AFK PVRD PASSR SPL 6:40 pm 7:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 12624 CHENNAI MAIL 7:30 pm 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 56363 NIL ERS PASS 7:30 pm 7:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 56376 ERS GUV PASS 7:43 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 16306 ERNAKULAM EXP 8:00 pm 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 16312 BIKANER EXPRESS 8:05 pm 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 16336 GANDHIDHAM EXP 8:05 pm 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 19259 KCVL BVC EXPRES 8:05 pm 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 16334 VERAVAL EXPRESS 8:05 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 12659 GURUDEV EXPRESS 8:40 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 16317 HIMSAGAR EXP 8:40 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 12507 GUWAHATI EXP 9:10 pm 8:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 12258 YESVANTPUR EXP 9:10 pm 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 12696 TVC CHENNAI EXP 9:35 pm 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 16188 ERS KARAIKALEXP 10:17 pm 11:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 06088 TVC MAS EXP 10:40 pm 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 56366 PUU GUV FAST PA 11:00 pm 2:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 16128 GUV CHENNAI EXP 11:00 pm 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 16348 TRIVANDRUM EXP 11:35 pm 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 16629 MALABAR EXP 11:50 pm 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!