» »വില‌പേശ‌ൽ വീരന്മാർക്ക് ഗോവയിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ ചില മാർക്കറ്റുകൾ

വില‌പേശ‌ൽ വീരന്മാർക്ക് ഗോവയിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ ചില മാർക്കറ്റുകൾ

Written By:

വില‌പേശാൻ നല്ല വിരുതുള്ളവരാണ് ചില സഞ്ചാരികൾ. അവർ എവിടെ ചെന്നാലും വില‌പേശി വാങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഷോ‌പ്പിംഗ് നടത്താറുള്ളു. ഇത്തരം സഞ്ചാരികളെ ആഹ്ലാദിപ്പി‌ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗോവ.

നിരവധി സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾക്കും നൈറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾക്കും ‌ഫ്ലീ മാർക്കറ്റുകൾക്കും പ്രശസ്തമാണ് ഗോവ. ഗോവയിലെ ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകൾ സ‌ന്ദർ‌ശിക്കുന്നത് തന്നെ മനസിൽ ആഹ്ലാദം പകരുന്ന കാര്യമാണ്. ഗോവയിൽ സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട 5 മാർക്കറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

01. ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ്, മപുസ

01. ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ്, മപുസ

ഗോവക്കാർ അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങ‌ൾ വിൽ‌ക്കുന്നത് മ‌പുസ‌യിലെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തകളിലാണ്. ഗോവയിലെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവ‌സം തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ഇവിടെ എത്താറുൺയ്യ്.

Photo Courtesy: Extempore

പഴം പച്ചക്കറി

പഴം പച്ചക്കറി

വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഴ വർഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും ഉണക്ക മത്സ്യങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയും.

Photo Courtesy: Extempore

ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്

ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്

മപുസയിലെ ഈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റി‌ലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അ‌ച്ചാറുകൾ, ബ്രെഡുകൾ, മാംസ ഉ‌‌ത്‌പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

Photo Courtesy: Extempore

പാത്രങ്ങൾ

പാത്രങ്ങൾ

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിവിധ തരം വസ്ത്രങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, മുള ഉ‌ത്‌പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്രാമീണരിൽ നിന്ന് നേ‌രിട്ട് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാധിക്കും.

Photo Courtesy: Extempore

02. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ്, അൽപോറ

02. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ്, അൽപോറ

ബാഗ ബീ‌ച്ചിനും അൻജുന ബീച്ചിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർപോറ ഹിൽസിലാണ് എല്ലാ ശനിയാ‌ഴ്ചകളിലും രാത്രിയിൽ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന ‌പേരിൽ കച്ചവടം പൊ‌ടിപൊടിക്കുന്നത്.

Photo Courtesy: Ashwin Kumar

ഗോവയുടെ പ്രസ‌രിപ്പ്

ഗോവയുടെ പ്രസ‌രിപ്പ്

ഗോവൻ നൈറ്റ് ‌ലൈഫിന്റെ പ്രസരിപ്പ് അടുത്തറിയാൻ ഗോവയിലെ സാറ്റർഡേ മാർക്ക‌റ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നൈറ്റ് പാർട്ടിയുടെ അതേ പ്രസരിപ്പ് ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാ‌രികൾക്ക് ലഭിക്കും.

Photo Courtesy: Ashwin Kumar

ലോക നി‌ലവാരം

ലോക നി‌ലവാരം

ലോക നി‌ല‌വാരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ജീൻസുകൾ, ആ‌ഭരണങ്ങൾ, ബാഗുകൾ എന്നിവ ‌വാങ്ങാൻ സ‌ഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്.
Photo Courtesy: Ashwin Kumar

സംഗീതം

സംഗീതം

സംഗീത പരി‌പാടികൾ ആണ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ മറ്റൊ‌രു ആകർഷണം. വിവിധ തരത്തി‌ലുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറെന്റുകളും ബാറുകളും സ‌മീപത്ത് തന്നെയുണ്ട്.

Photo Courtesy: Ashwin Kumar

03. വെനെസ്ഡേ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്, അൻജുന

03. വെനെസ്ഡേ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്, അൻജുന

ഗോവയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മാർക്കറ്റാണ് വെനെസ്‌ഡേ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ വി‌വി‌ധ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ തങ്ങളു‌ടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റൊഴിക്കാൻ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്.
Photo Courtesy: Nagarjun Kandukuru

ഹിപ്പി മാർക്കറ്റ്

ഹിപ്പി മാർക്കറ്റ്

ഗോവയിലെ പ്രശസ്തമായ ബീച്ചായ അഞ്ജുന ബീച്ചിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മാർക്കറ്റ് ഹിപ്പി മാർക്കറ്റ് എന്ന പേ‌രിലാണ് പ്രശസ്തമായത്. ഹിപ്പികൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ല‌ഭിക്കാറുണ്ട്.

Photo Courtesy: Nagarjun Kandukuru

ഷോപ്പുകൾ

ഷോപ്പുകൾ

കശ്മീർ, ഗുജറാത്ത്, ടിബറ്റ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും തുകൾ ഉ‌‌ത്‌പന്നങ്ങളും വിൽക്കപ്പെടു‌ന്ന നിരവധി ഷോപ്പുകളും സ്റ്റാളുകളും ഇവിടെ കാണാം

Photo Courtesy: Bernard Oh

ബുധനാഴ്ച ‌ദിവസം

ബുധനാഴ്ച ‌ദിവസം

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലുമാണ് ഇവിടെ ക‌ച്ചവടം നടക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഔ‌ട്ട്‌ലെറ്റുകളും ഈ സ്ഥ‌ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. സൂര്യന് കീ‌ഴിലുള്ള എന്തും ഇവിടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്ന‌ത്.

Photo Courtesy: Klaus Nahr

04. മർഗോവ മാർ‌ക്കറ്റ്, മർഗോവ

04. മർഗോവ മാർ‌ക്കറ്റ്, മർഗോവ

സൗത്ത് ഗോവയിലെ ഏറ്റവും വലി‌യ മാർക്കറ്റാണ് മർഗോവയിലേത്. മത്സ്യങ്ങളും മറ്റും വിലപേശി ‌വാങ്ങാം എന്നതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ര‌ത്യേകത.

Photo Courtesy: Aaron C

വില കുറഞ്ഞ മദ്യം

വില കുറഞ്ഞ മദ്യം

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഗോവയിലെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് മർഗോവ മാർക്കറ്റ്. ബേബിൻക പോലുള്ള മധുര പലഹാരമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

Photo Courtesy: Christian Senger

മർഗോവയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത്

മർഗോവയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത്

സൗത്ത് ഗോവയോ മർഗോവയൊ സന്ദർശി‌ക്കുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും തീർച്ചയായും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് മർഗോവ മാർക്കറ്റ്

Photo Courtesy: Klaus Nahr

ഒച്ചയും ബഹളവും

ഒച്ചയും ബഹളവും

ഗോവയിലെ ഒച്ചയും ബഹളവുമുള്ള വിശാലമായ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് മർഗോവ മാർക്കറ്റ്. ഈ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഫിഷ്മാർക്കറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Photo Courtesy: Klaus Nahr

05. ഫിഷ്മാർ‌ക്കറ്റ്, ചപോറ

05. ഫിഷ്മാർ‌ക്കറ്റ്, ചപോറ

ഗോവ‌യിൽ നിന്ന് മീൻവാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട ഗോവയിലെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ചപോറ ഫി‌ഷ് മാർക്കറ്റ്.

Photo Courtesy: Dennis Yang

ചപോറ നദി

ചപോറ നദി

ചപോറ നദിയിലെ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപത്തായാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചപോറ നദിയും ബോട്ട് ജെട്ടിയും സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ മാർക്കറ്റും സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

Photo Courtesy: Dennis Yang

സ്ത്രീകൾ

സ്ത്രീകൾ

സ്ത്രീകളാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാർ. അതി‌രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയാ‌ണെങ്കിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങ‌ളെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.

Photo Courtesy: Aaron C

മത്സ്യങ്ങ‌ൾ

മത്സ്യങ്ങ‌ൾ

ആവോലി, നെയ്മീൻ, ഞണ്ടുകൾ, കല്ലുമ്മക്കായ, ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ വിവിധരത്തിലുള്ള കടൽ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം

Photo Courtesy: Asish PM

Read more about: goa, market, markets in goa