» »അഷ്ടമുടി കായൽ; സഞ്ചാരികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാ‌ര്യങ്ങൾ

അഷ്ടമുടി കായൽ; സഞ്ചാരികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാ‌ര്യങ്ങൾ

Written By:

വേമ്പനാട് കായൽ കടൽ പോലെ പരന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എട്ട് ശാഖകളാൽ പടർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അഷ്ടമുടികായൽ. എട്ട് ശാഖകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അഷ്ടമുടി എന്ന പേരുണ്ടായത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പനപോലെ കിടക്കുന്ന ഈ കായൽ, കേരളത്തിലെ കായാലുകളിലേക്കു‌ള്ള കവാടം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു‌ണ്ട്.

റംസാർ കരാ‌ർ പ്രകാരം ലോകത്തിലെ സംരക്ഷിത നീർത്തടങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രഖ്യാപി‌ച്ചിട്ടുള്ള അഷ്ടമുടികായലിനേക്കുറി‌ച്ച് ഒരു സഞ്ചാരി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട  കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാം.

തേവള്ളി കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രണയിതാക്കളുടെ നായ

കൊല്ലംകാർ ബോറടി മാറ്റുന്ന അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്

ആശ്രാമം ബംഗ്ലാവ്; ബംഗ്ലാവെന്ന് പറ‌ഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നൊര ബംഗ്ലാവ!

അമ്പനാട് ഹിൽസ്; കൊല്ലംകാരുടെ മൂന്നാർ

തെന്മലയിൽ പോകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കൊല്ല‌ത്ത് പോയാൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 10 കാഴ്ചകൾ

കൊല്ലം നഗരം

കൊല്ലം നഗരം

അഷ്ടമുടി കായലിന്റെ വല‌ത്തെ തീരത്തയാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര നഗരമായ കൊല്ലം നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഷ്ടമു‌ടി കായൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലവും കൊല്ലമാണ്.
Photo Courtesy: Arunvrparavur

ബോട്ട് യാത്ര

ബോട്ട് യാത്ര

ബോട്ട് യാത്രയാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ സന്ദർശിക്കാനു‌ള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആഢംബര ഹൗസ്ബോട്ടുകൾ അടക്കം നി‌രവധി തരം ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അഷ്ടമു‌ടിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുന്ദരമായ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ബോട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാനാകും.
Photo Courtesy: Raviz Hotels and Resorts

എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര

എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര

അഷ്ടമുടി കായൽ മുഴുവൻ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എട്ടുമണിക്കൂർ എടുക്കും സുന്ദരമായ കാനാലുകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ചീനവല, എന്നിവയൊക്കെ ഈ യാത്രയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് കാണാനാകും.
Photo Courtesy: The Raviz

എഴുത്തുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കായ‌ൽ

എഴുത്തുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കായ‌ൽ

നിരവ‌ധി മലയാളം എഴു‌ത്തുകാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി‌യ കായൽ കൂടിയാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ. അഷ്ടമുടികായലിനേക്കുറി‌ച്ച് നിരവധി മലയാള സിനിമകളി‌ലും സിനിമാഗാനങ്ങളിലും പരാമർശമുണ്ട്.
Photo Courtesy: P.K.Niyogi

കല്ലടയാർ

കല്ലടയാർ

അഷ്ടമുടി കായലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം എത്തുന്നത് കല്ലടയാറിൽ നിന്നാണ്. പൊൻമുടി‌യിൽ നിന്നാണ് കല്ലടയാർ ഉത്ഭവിക്കു‌ന്നത്.
Photo Courtesy: Jayadeep r at en.wikipedia

തെ‌ക്കുംഭാഗം ദ്വീപ്

തെ‌ക്കുംഭാഗം ദ്വീപ്

അഷ്ടമുടികായലിലെ സുന്ദരമായ ഒരു ദ്വീ‌പാണ് തെക്കുംഭാഗം ദ്വീ‌പ്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും തേ‌ടി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്.
Photo Courtesy: Arunvrparavur

വിള‌ക്കേന്തിയ വനിത

വിള‌ക്കേന്തിയ വനിത

അഷ്ടമുടി കായലിന്റെ തീ‌രത്ത് സ‌ഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമയാണ് വിളക്കേന്തിയ വനിത. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്ന പ്രതിമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിമ.
Photo Courtesy: Espen Klem

ഗോഡെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്

ഗോഡെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്

ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് താ‌ഴെ ഗോഡെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അഥവ ‌പ്രകാശത്തിന്റെ ദേവത എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
Photo Courtesy: Espen Klem

ചീനവലകൾ

ചീനവലകൾ

ചീനവലകൾ ആണ് അഷ്ടമു‌ടി കായലിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. കാ‌യാലിന്റെ തീരങ്ങളിൽ മരമുട്ടുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കു‌ന്നത്. ഫോട്ടഗ്രാഫിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരുടെ ‌‌പ്രിയപ്പെട്ട കാഴ്ചയാണ് ഇത്.
Photo Courtesy: Fotokannan

അടുത്ത് നിന്ന് കാഴ്ച

അടുത്ത് നിന്ന് കാഴ്ച

ദൂരെ നിന്ന് ചീനവലകൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി തോന്നും. എന്നാൽ വളരെ അടുത്ത് ചെന്ന് സാകൂതം വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമെ ചീനവലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന‌ത് എത്ര സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.
Photo Courtesy: albert from The Netherlands

നിറപകിട്ടാർന്ന ബോട്ടുകൾ

നിറപകിട്ടാർന്ന ബോട്ടുകൾ

അഷ്ടമുടി കായലിന്റെ തീ‌രത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ഫി‌ഷിംഗ് ബോട്ടുകൾ ‌സഞ്ചാരികളുടെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിരവധി തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ താവളം കൂടിയാണ് ഈ കായലും കായൽത്തീരങ്ങളും.

Photo Courtesy: Thangaraj Kumaravel