» »കേരളത്തിലെ ആദിമ മനുഷ്യരുടെ കരവേലകൾ

കേരളത്തിലെ ആദിമ മനുഷ്യരുടെ കരവേലകൾ

Written By:

കേരളത്തിന് അത്ര പഴയ ചരിത്രമൊന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന ചരിത്രകാരൻമാർ ഉണ്ട്. ശിലയുഗകാലഘട്ടം വരെ നമ്മുടെ ചരിത്രം നീളുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചരിത്രകാരൻമാരും നിരവധിയാണ്. കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില മുനിയറകളും കുടക്കലുകളും മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു.

ചരിത്രം പലതും പറയട്ടേ, കേരളത്തിലെ മുനിയറകളും കുടക്കല്ലുകളും ഗുഹകളുമൊക്കെ സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകം പകരുന്ന കാര്യമാണ്. മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ തേടി നമുക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം.

വിഴിഞ്ഞം ഗുഹാക്ഷേത്രം

വിഴിഞ്ഞം ഗുഹാക്ഷേത്രം

വിഴിഞ്ഞത്താണ് ഈ ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വലിയ ഉരുളൻ കല്ല് തുരന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയ് രാജ വംശ കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയ് രാജ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം.

Photo Courtesy: Prasad0224

വിഴിഞ്ഞം ഗുഹാക്ഷേത്രം

വിഴിഞ്ഞം ഗുഹാക്ഷേത്രം

വീണാധാര ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ ചെറിയ ഒരു ശില്പം ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഗുഹയുടെ കവാടത്തിലെ ഭിത്തികളിൽ ഒരു വശത്ത് ശിവന്റെ കിരാത രൂപവും മറുവശത്ത് ശിവപാർവതി രൂപവും കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ്.

Photo Courtesy: Harisub

അരിയന്നൂർ കുടക്കല്ല്

അരിയന്നൂർ കുടക്കല്ല്

മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ശ്മശാനമാണ് ഇത്. ഇവിടുത്തെ ശവകുടീരങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ച ശിലകളാണ് കുടക്കല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു കുടയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഈ കല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാലാണ് കുടക്കല്ല് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.

Photo Courtesy: Smokingsingh

അരിയന്നൂർ കുടക്കല്ല്

അരിയന്നൂർ കുടക്കല്ല്

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ടനശേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടക്കല്ലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആറോളം കുടക്കല്ലുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവയിൽ ചിലത് പൊട്ടിയ നിലയിലാണ്.

Photo Courtesy: Smokingsingh

കുടക്കല്ല് പറമ്പ്

കുടക്കല്ല് പറമ്പ്

അരിയന്നൂർ കുടക്കല്ലിന് സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ചേരമങ്ങാട് കുടക്കല്ലുകളും. ഇത്തരത്തിൽ അറപത്തൊൻപതോളം ശിലകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

Photo Courtesy: Narayananknarayanan

തൃശൂരിലെ ശിലാരൂപം

തൃശൂരിലെ ശിലാരൂപം

തൃശൂരിൽ വിയൂരിനടുത്ത് കുറ്റൂരിലാണ് ഈ ശില ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ശിലാ ശില്പങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിലത്ത് വീണ നിലയിലാണ്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷിത സ്ഥലമാണ് ഇത്.
Photo Courtesy: Sujithmss

മുനിയറ

മുനിയറ

പ്രാചീനകാലത്ത് മുനിമാർ തപസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ശിലാ നിർമ്മിതമായ അറകളാണ് മുനിയറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാറിനടുത്ത് മറയൂരിലാണ് ഈ മുനിയറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Photo Courtesy: Hrishikesh.kb

മുനിയറ

മുനിയറ

നാലുകല്ലുകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ അറയാണ് മുനിയറ. ഈ അറയെ അഞ്ചാമതൊരു കല്ല് വച്ചാണ് മേൽക്കൂര നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Photo Courtesy: Rameshng

മുനിയറ

മുനിയറ

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട്ട്കുറിശ്ശിയിലും ഇത്തരത്തിൽ മുനിയറകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശിലായുഗത്തിന്റെ അവസാനകാലഘട്ടമായ മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഈ മുനിയറകൾ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

Photo Courtesy: Pradeepkottayi

എയ്യാൽ

എയ്യാൽ

പ്രാചീനകാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എയ്യാൽ. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച നാണയങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ്.

Photo Courtesy: Narayananknarayanan

ചിറക്കൽ ഗുഹ

ചിറക്കൽ ഗുഹ

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കട്ടുകമ്പാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മഹാശിലയുഗകാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവ.

Photo Courtesy: Narayananknarayanan

മുനിയറ, കണ്ടാണശ്ശേരി

മുനിയറ, കണ്ടാണശ്ശേരി

മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഈ ഗുഹകൾ. മുനിയറ എന്നാണ് പ്രാദേശികമായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സന്ദർശിച്ചാൽ അരിയന്നൂർ കുടക്കല്ല് കാണാം.

Photo Courtesy: Smokingsingh