» »കാമകണ്ണുകളോടെ കാണാം കൊണാ‌ർക്കിലെ ചില ശിൽപ്പവേ‌ലകൾ

കാമകണ്ണുകളോടെ കാണാം കൊണാ‌ർക്കിലെ ചില ശിൽപ്പവേ‌ലകൾ

Posted By: Anupama Rajeev

ഒറീസയിലെ കൊണാര്‍ക്ക് ക്ഷേത്ര‌ത്തെ പ്രശസ്തമാക്കുന്നത് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ശിൽപ ചാരുതയാണ്. രഥത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമരുകള്‍ ശിൽപങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജൂരാഹോ ക്ഷേത്രത്തി‌‌ലെ ചുമരിലെ ശിൽപ്പങ്ങള്‍ പോലുള്ള രതിശിൽപങ്ങളാണ് കൊണാര്‍ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു അത്ഭുതം. ശരീരവടിവുകളിലും അംഗലാവണ്യത്തിലും യഥാര്‍ത്ഥ മനുഷ്യരുടേതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നവയാണ് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രതി ശിൽപ്പങ്ങള്‍.

എവിടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം?

ഒറീസയിലെ പുരിയിൽ നിന്ന് 35 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായാണ് കൊണാര്‍ക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒറീസയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഭുവനേശ്വരിൽ നിന്ന് ഒന്നരമണിക്കൂര്‍ യാത്ര ചെയ്താ‌ൽ പുരിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഒറീസയിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭുവനേശ്വര്‍, പുരി, കൊണാര്‍ക്ക് എന്നിങ്ങനെയായാണ് സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത്.

കൊണാര്‍ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിൽപങ്ങളെ‌ക്കുറിച്ച് സ്ലൈഡുകളിൽ വായിക്കാം

01. രഥത്തിന്റെ മാതൃക

01. രഥത്തിന്റെ മാതൃക

ഏഴുകുതിരകള്‍ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലായി രണ്ട് സിംഹങ്ങളുടെ ശിൽപങ്ങളുമുണ്ട്.

Photo Courtesy: designadda

02. കുതിരകള്‍

02. കുതിരകള്‍

ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ ഏഴുകുതിരകളിൽ ഒന്ന്
Photo Courtesy: Mano49j

03. ഗജസിംഹം

03. ഗജസിംഹം

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകരെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റേയും ആനയുടേയും പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Photo Courtesy: Pranay nayak

04. ആനപ്പുറത്തെ സിംഹം

04. ആനപ്പുറത്തെ സിംഹം

ആനയുടെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഇവിടെ കൊത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത്.
Photo Courtesy: Mano49j

05. രഥ ചക്രങ്ങള്‍

05. രഥ ചക്രങ്ങള്‍

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലൂമായി 24 ചക്രങ്ങളാണുള്ളത്. കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ ചക്രങ്ങള്‍.
Photo Courtesy: Achilli Family | Journeys

06. സൂര്യഘടികാരം

06. സൂര്യഘടികാരം

ഈ രഥചക്രങ്ങള്‍ സൂര്യഘടികാരങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്. ഈ ചക്രങ്ങളുടെ നിലത്തു വീഴുന്ന നിഴൽ നോക്കി സമയം കൃത്യമായി പറയാന്‍ കഴിയും.
Photo Courtesy: saamiblog

07. ചുമരുകളിൽ കാമസൂത്ര

07. ചുമരുകളിൽ കാമസൂത്ര

കാമസൂത്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
Photo Courtesy: Amitavamarine007

08. വൈവിധ്യങ്ങള്‍

08. വൈവിധ്യങ്ങള്‍

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചേഷ്ടകളുടെ ശിൽപങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം.

Photo Courtesy: Steve Browne & John Verkleir

09. ഖജുരാഹോ പോലെ

09. ഖജുരാഹോ പോലെ

മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രത്തിലേതുപോലുള്ള രതിശിൽപങ്ങളാണ് ഇവിടേയും.
Photo Courtesy: Steve Browne & John Verkleir

10. ആനകള്‍ രണ്ടായിരം

10. ആനകള്‍ രണ്ടായിരം

പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമരിലൂടെ രണ്ടായിരം ആനകളുടെ ശില്പങ്ങള്‍ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
Photo Courtesy: Thamizhpparithi Maari

11. മറ്റുശില്പങ്ങള്‍

11. മറ്റുശില്പങ്ങള്‍

ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമര്‍ ശില്പങ്ങളിൽ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങള്‍, പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങള്‍, ഗന്ധര്‍വന്മാര്‍, യക്ഷികള്‍, പുരാണ കഥാ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍, നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അപ്സരസുകള്‍ എന്നിവ കാണാന്‍ കഴിയും.
Photo Courtesy: Steve Browne & John Verkleir

12. നടന മണ്ഡപം

12. നടന മണ്ഡപം

പണ്ട് കാലത്ത് സൂര്യനോടുള്ള ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി കലാപരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ മണ്ഡപം ക്ഷേത്രത്തി‌ന് മുന്നിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
Photo Courtesy: Nil Ratan

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ1

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ1

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Aleksandr Zykov

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ2

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ2

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Aleksandr Zykov

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ3

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ3

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Os Rúpias

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ4

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ4

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Os Rúpias

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ5

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ5

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Os Rúpias

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ6

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ6

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Os Rúpias

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ7

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ7

കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരിലെ ശില്പങ്ങൾ കാണാം
Photo Courtesy: Aleksandr Zykov

Read more about: odisha

മികച്ച ട്രാവല്‍ ഡീലുകളും ടിപ്‌സുകളും യാത്രാ വിവരണങ്ങളും അറിയാം...